دیگچه چه مجوز هایی دارد؟

مجوز های دیگچه

پروانه کسب

دیگچه فعالیت خود را در قالب یک واحد صنفی رسمی و پیرو قوانین آغاز نموده.

ای نماد

دیگچه دارای مجوز رسمی و وارت صنعت و معدن تحت عنوان ای نماد میباشد.

خدمات دهنده

دیگچه یک واحد صنفی مجاز ارائه دهندگان خدمات موبایل در ایران میباشد.

logo-samandehi
وزارت ارشاد

دیگچه زیر نظر سازمان ارشاد اسلامی و تحت عنوان ساماندهی فعالیت میکند.

زرین پال

همکاری دیگچه در قالب یک کسب و کار تایید شده در فین تک زرین پال میباشد.

سایر مجوز ها

مجوزهای بیشتر از دیگچه به زودی در این قسمت قرار خواهند گرفت.