همکاری با دیگچه

شرایط و نحوه همکاری با اپلیکیشن دیگچه


دیگچه یک سرویس سفارش آنلاین نیازهای اولیه و ضروری بصورت آنلاین هست و در زمینه هایی مانند مواد غذایی، لوازم بهداشتی، اقلام مصرفی خانوار و ... فعالیت میکند.